Rr. Tahir Sinani 20000 Prizren, Kosovë

Ekipi ynë është gjithmonë i përkushtuar për të mbrojtur mjedisin

Organizimi jonë

Shërbimet e kësaj ndërmarrje kanë rëndësi themelore për cilësinë e jetës së qytetarëve. Sipas Ligjit mbi ndërmarrjet publike, K.R.M Ekoregjioni është në pronësi të komunave, sipas përqindjes së aksioneve të përcaktuara në Statutin e kompanisë

 • +0

  Vite eksperiencë

 • +0

  Numri i puntorëve

 • +0

  Njësi dhe qytete

Veprimtaritë e kompanisë

Qëllimet dhe objektivat strategjike

Njësitë tona
 1. Grumbullimi dhe transporti i mbeturinave

  Në rajonin e Prizrenit, Dragashit, Suharekës, Rahovecit dhe Malishevës.

 2. Mirëmbajtja e oazave të gjelbërta

  Mirëmbajtja e gjelbërimit është një aspekt i rëndësishëm i menaxhimit të mjedisit dhe ruajtjes së hapësirave të gjelbërimit. Kjo përfshin një sërë aktivitetesh dhe praktikash për të siguruar që zonat e gjelbërimit të mbahen dhe përdoren në mënyrë të qëndrueshme dhe efikase. 

 3. Pastrimi i hapsirave publike

  Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave publike si parqe, rrugë, sheshe, lapidarë dhe qendra të qyteteve është shumë e rëndësishme për të siguruar një mjedis të pastër, të sigurt dhe tërheqës për banorët dhe vizitorët.

 4. Menaxhimi i varrezave të qytetit

  Pastrimin dhe menaxhimin e varrezave të qytetit nga kompania jonë si dhe mirëmbajtja e tyre.

 5. Pastrimi i borës

  Pastrimi i borës nëpër lokacione të ndryshme të qyteteve dhe në vise malore.