Bordi

Atila Arzuallxhiu – Kryesuese e Bordit

Fitore Mejzini – Anëtare e Bordit

Muharrem Morina – Anëtar i Bordit

Agron Dina – Anëtar i Bordit

Jeton Sallauka – Anëtar i Bordit

Burim Shala – Kryeshef Ekzekutiv

Zyrtarët e lartë

Emrulla Gashi – Sekretar

Shkodran Veseli – Zyrtar Kryesor Financiar

Lulzim Omaj – Auditor i brendshëm