EKO-Regjioni sqaron qytetarët rreth tarifave të reja

Sqarim për publikimin e lajmit rreth tarifave për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave:

Ndërmarra EKO-Regjioni -Prizren ,  Njësia Operative Rahovec

Njoftojmë të gjithë qytetarët e komunës së Rahovecit, se tarifat për amvisni dhe biznese i cakton ZRRUM. Ndërmarrja publike nuk ka kompetenca për caktimin e tarifave.

Me ligjin e ri për mbeturina të gjitha kompetencat i ka Kuvendi Komunal gjithashtu edhe për caktimin e tarifave. Me ligjin e ri të gjithë pronarët e bizneseve janë të obliguar të lidhin kontratë me ndërmarrjen.

Apelojmë tek të gjitha portalet informative që të mos krijojnë huti dhe dezinformim tek qytetarët , pa marrë informata të sakta.

Më poshtë gjendet lista zyrtare e tarifave e nxjerrë nga ZRRUM.

ekoregjioni tarifat