EKO-Regjioni sqaron qytetarët rreth tarifave të reja

Sqarim për publikimin e lajmit rreth tarifave për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave:

Ndërmarra EKO-Regjioni -Prizren ,  Njësia Operative Rahovec

Njoftojmë të gjithë qytetarët e komunës së Rahovecit, se tarifat për amvisni dhe biznese i cakton ZRRUM. Ndërmarrja publike nuk ka kompetenca për caktimin e tarifave.

Me ligjin e ri për mbeturina të gjitha kompetencat i ka Kuvendi Komunal gjithashtu edhe për caktimin e tarifave. Me ligjin e ri të gjithë pronarët e bizneseve janë të obliguar të lidhin kontratë me ndërmarrjen.

Apelojmë tek të gjitha portalet informative që të mos krijojnë huti dhe dezinformim tek qytetarët , pa marrë informata të sakta.

Më poshtë gjendet lista zyrtare e tarifave e nxjerrë nga ZRRUM.

ekoregjioni tarifat

Qeveria fal të gjitha borxhet deri më 31 dhjetor 2008

Qeveria e Kosovës ka marrë sot vendim për formimin e një komisioni, i cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e të gjitha borxheve që bizneset dhe qytetarët e Kosovës kanë ndaj institucioneve dhe ndaj ndërmarrjeve publike deri më 31 dhjetor 2008.

“Viti 2008 është viti i ndryshimeve të mëdha kapitale që kanë ndodhur në Kosovë, pra është shpallja e pavarësisë, është Kushtetuta që është aprovuar dhe ka nisur zbatimi i ligjeve të Kosovës. Pra konsiderojmë që është e nevojshme të kemi një fillim të ri, një shkëputje nga e kaluara dhe të merremi me të ardhmen”, ka thënë ministri i Financave, Avdullah Hoti.

Sipas tij, komisioni do t’i bëjë vlerësimet për borxhet ndaj ATK-së, Doganës, tatimit në pronë, borxhet ndaj ndërmarrjeve publike në energji, ujë, mbeturina e ngrohje.

“Në afat prej një muaji Komisioni do të dalë para Qeverisë me propozimin për nivelin e borxheve dhe procedurat për legalizimin e këtij vendimi në instancat e duhura të Republikës Kosovës”, ka deklaruar Hoti.

Ministri Hoti ka shtuar se edhe pas 31 dhjetorit 2008 do të shqyrtohet mundësia për të falur edhe ndëshkimet dhe interesin, për borxhet që qytetarët e bizneset nuk i kanë paguar gjatë kësaj periudhe, në mënyrë që të krijohet lehtësi për të bërit biznes dhe jetesë më të mirë në Kosovë.