SHËRBIMET TONA

GRUMBULLIMIN DHE TRANSPORTIMIN E MBETURINAVE KOMUNALE

Në rajonin e Prizrenit, Dragashit, Suharekës, Rahovecit dhe Malishevës

PASTRIMIN E BORËS

Pastrimi i borës nëpër lokacione të ndryshme të qyteteve

MENAXHIMIN E VARREZAVE TË QYTETIT

Pastrimin dhe menaxhimin e varrezave të qytetit nga kompania jonë

MIRËMBAJTJEN E OAZAVE TË GJELBËRA

Ujitja e drunjëve dekorativ në lokacione të ndryshme të qytetit, etj.

LARJEN, FSHIRJEN E HAPESIRAVE PUBLIKE

Parqe, rrugë, sheshe, lapidarë, qendra të qyteteve etj.

QËLLIMI I FORMULARIT

Të nderuar konsumatorë, në këtë formular kontaktues online ju mund të na shkruani për çdo gjë që ka të bëjë me kompanin tonë K.R.M Eko Regjion. Qëllimi i këti formulari online është që ne të jemi sa më afer jush për çdo problem që ju mund ta keni për atë që ne e ofrojmë. Ne do të mundohemi të përgjigjem sa më shpejtë që të jetë e mundur, me email ose telefon.


0
Njësi
000
Numri i puntorve
0
Qytete
00
Vite eksperienc